Jämför (0)
  0
  0 kr

  Genom att fortsätta använda sajten utan att ändra dina browserinställningar godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här.

  När du använder sajten och våra tjänster kommer vi även att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

  Ångerrätt

  Konsument

  För privatpersoner tillämpar lindstromsbad.se Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten.

  Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. lindstromsbad.se uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som Tillverkningsvara i butiken. Ångerrätten gäller ej vid avtal 11 § punkt 4 som avser: "för en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal". Exempel på sådana varor är växter, golv och batterier.

  Om du som kund vill ångra ett köp ska detta meddelas lindstromsbad.se inom 14 dagar. Anmälan om önskad retur görs via formuläret i denna länk: Klicka här. 
  Du som kund har rätt att undersöka varan innan eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt då varan ska returneras i väsentligen oförändrat skick. Observera att granskningsrätten ej kan tillämpas på varor som går under 11 § punkt 4 i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Exempel på detta är trädgårdsmaskiner, golv och batterier. Är du som kund osäker på vilka produkter som omfattas av granskningsrätten, vänligen kontakta kundservice på 010 498 99 99 eller vårt kontaktformulär.
  Vi ber er att returnera varan i originalförpackning eller en likvärdig sådan. Varan ska också returneras komplett om inget annat är överenskommet med lindstromsbad.se.

  När returnerad vara är åter lindstromsbads lager återbetalas varans belopp inklusive eventuella leveranskostnader. Dock tillkommer fraktkostnad för returen. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnad eller expeditionsavgift. På det belopp som återbetalas har lindstromsbad.se rätt att göra avdrag för värdeminskning. Värdeminskning uppstår när varan brukats mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper. Om varan returnerats skadad eller på annat sätt brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och eventuellt återsändning om varan önskas åter.

  lindstromsbad.se återbetalar beloppet senast 14 dagar från det att varan är åter lindstromsbads lager. Återbetalningen görs via den betalningsmetod som valdes vid köpet. 
  Spara alltid följesedeln tills returen är godkänd av lindstromsbad.se.
  Vid retur från kund till lindstromsbad.se, står kunden för skador som kan uppstå under transporten. 

  Retursätt

  Returkostnad

  Exempel

  Paket

  95 kr

  Lampa, blandare motorsåg

  Styckegods

  395 kr

  Gräsklippare, badrumsmöbel

  Pall

  795 kr

  Fönster, Vitvaror, åkbara gräsklippare

  Specialtransport       

  Ring för pris        

  Sten, virke, stugor

  Vissa undantag kan förekomma. Vid retur, vänligen kontakta vår kundservice på 010 498 99 99 eller via vårt kontaktformulär.

  Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Du debiteras returkostnad för respektive produktgrupp för outlöst paket som gått i retur.

  Företag

  I de fall som näringsidkare handlar hos lindstromsbad.se så tillämpas Köplagen. Om returrätt ges enligt köplagen kan returavdrag på 15 % av varans värde tillkomma utöver kostnad för returfrakt. 

  Garantier

  Garantier
  Utöver de rättigheter du som konsument har genom Konsumentköplagen och Distans- och hemförsäljningslagen omfattas vissa varor av produktgaranti från leverantören. Vid fel som täcks av garantin ska varan repareras utan kostnad för dig. Vi använder oss av en mängd olika serviceställen beroende på leverantör och typ av produkt. Kontakta oss så hjälper vi dig se till att varan skickas till rätt serviceställe.

  Vid vissa unika tillfällen ser vi till att en reparatör skickas ut för hembesök. Om en reparatör skickas ut i anmälda garantiärenden och inga fel kan konstateras måste vi via våra leverantörer debitera dig de kostnader som eventuellt uppstår. Detta gäller även i de fall då du orsakat skadan själv som vid till exempel felmontering eller handhavandefel. Kom ihåg att spara fakturan då den fungerar som garantibevis. Om betalning skett genom något av våra andra alternativ måste du istället spara kvittot som du får via e-post i samband med att din vara levereras, den fungerar i dessa fall som garantibevis.

  Reklamation
  Om köparen påvisar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende ber vi kunden att kontakta vår kundservice så vi kan se till så att felet rättas till. Vid de fall där en vara byts ut åligger det köparen att returnera det felaktiga godset till säljaren. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av lindstromsbad.se. Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

  Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver vi, om möjlighet finns, fotodokumentation på skadan. Vill ni genomföra en reklamation var vänlig kontakta vår kundservice på 010 498 99 99 eller via kundservice@lindstromsbad.se.

  Garantifrågor i övrigt anmäls till lindstromsbad.se!

  Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga ber vi dig kontakta vår kundservice-avdelning så snart som möjligt, så att vi kan åtgärda felet. Felplockade och felaktiga varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att varan ifråga är felplockad. Vid dessa fall kommer vi att åtgärda felet.

   

  Force Majeure
  lindstromsbad.se anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

  Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

  Tvist
  Konsument
  Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundservice. Om tvisten kvarstår tillämpar lindstromsbad.se som är en del av Bygghemma Sverige AB (Bolaget) och Bygghemma Group s.k. alternativ tvistlösning.. Det innebär att om du som konsument har ett krav som Bolaget avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Bolaget förbinder sig då att följa ARN's utslag.
  Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm .

  Du kan läsa mer om alternativ tvistlösning för konsument på EU-kommissionens webbplats.

  Företag
  Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall visten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.